ร้านค้าจังหวัดอุบลราชธานี

อ.เมือง

ไอเบอร์รี่ 045-254973                  ดูแผนที่

104-108 ถ.อุปราช ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เชอรี่เบอร์รี่ (หน้าทางเข้าโรงแรมปทุมรัตน์)

BEAUTY SHOP (ในบิ๊กซี อุบลฯ ชั้น 1) 045-284552

92 ห้อง GCR 013 ถ.ธรรมวิถี 4 ต.ในเมือง

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ฟองยา(ในบิ๊กซี อุบลฯ ชั้น 2) 089-7176820

93 ซอยธรรมวิถี ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

บิวตี้เวิลด์ (ข้างบิ๊กซี อุบลฯ)

1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง

อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

ตั้งทวีสิน (ชี ทู) 045-286055

55-57-59 ถ.สกลมาร์ค ต.วารินชำราบ

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34090

ดำรงเภสัช 045-242758

105 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ถนอมศักดิ์เภสัช 045-261989

793/1 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ประภารัตน์ 045-242453

259 ถ.อุปราช

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

พลอยรุ้งเภสัช 045-316994

673/1 ถ.ชยางกูร

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

พิมพ์คอสเมติค

277 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ยงสงวนกรุ๊ป 045-323555

44/1 ถ.แก้วเสนา

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

สรรพสิทธิ์เภสัช (คุณเบญจรักษ์) 045-261967

279 ถ.ชยางกูร

อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

แอนเจิ้ล 086-3385675

263 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง

อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

อ.วารินชำราบ

อุบลหงษ์ทอง 045-286152                ดูแผนที่

029 ถ.สกลมาร์ก ต.วารินชำราบ

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

อุบลหงษ์ทอง (สาขาตลาดแม่กิมเตียง)

อุบลหงษ์ทอง มินิมาร์ท (ในตลาดวารินฯ)

ตั้งทวีสิน (สาขาวารินฯ) ดูแผนที่

55-57-59 ถ.สกลมาร์ก ต.วารินชำราบ

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

เมืองทองเภสัช (ในตลาดวารินฯ)

111  ถ.สถลมาร์ค

อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190

จูเนียร์ มินิมาร์ท 045-323838

อาคาร 3/1-6 ตลาดวารินเจริญศรี

อ.วาริน จ.อุบลราชธานี 34000

ช้อปปิ้งมาร์ท 045-323937

55 ซ.ตลาดวารินเจริญศรี ถ.วาริน-เดช ต.แสนสุข

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

บ้านยาขวัญมอ (หน้าม.อุบลฯ)

321 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค

อ.วารินทร์ จ.อุบลราชธานี 34190

สัจจะเภสัช

167 ถ.เกษมสุข

อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

อ.เดชอุดม

ตั้งทวีสิน ธุรกิจ (ในโลตัส อ.เดชอุดม) 045-286055

อ.พิบูลมังสาหาร

พี พี เซ็นเตอร์ 045-441842

2-4 ถ.พรหมแสง ต.พิบูลมังสาหาร

อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110

อ.ตระการพืชผล

ราชาฟาร์มาซี 045-481103

104/1 ม.5 ต.ขุหลุ

อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130

โฆษณา
เขียนใน 1. Leave a Comment »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: