ร้านค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลังยาเสนา 035-202299

ก.407/4 ถ.วิไลเสนา ต.เสนา

อ.เสนา จ.อยุธยา 13110

คลังยาโรจนะ

51/236-237 ถ.โรจนะ ต.ธนู

อ.อุทัย จ.อยุธยา 13000

คลังยาบางปะอิน 081-3347439

ตลาดเอกเซ็นเตอร์  80/4 หมู่11 ต.บ้านเลน

อ.บางปะอิน อยุธยา 13160

คลังยา2

207/2 หมู่ 5 ต.ไผ่ลิง

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000

คลังยา(หน้าโรงพยาบาล)

29/2  ม.4 ต.ประตูชัย

อ.เมือง จ.อยุธยา 13000

คลังสุขภาพ (จิตรโอสถเดิม)

104 หมู่ 6 ต.บ้านเลน

อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

ช.โอสถ

59 หมู่ 6 ต.เชียงรากน้อย

อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

ไทยงามเภสัช 035-301331

1/5 ก.หมู่ 5 ต.ขวัญเมือง

อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220

ธงชัยเวชภัณฑ์ (หมอซา) 035-201050

ก.71-72 สถานี บ.ข.ส. เสนา ต.เสนา

อ.เสนา จ.อยุธยา 13110

ธิทัยเภสัช 035-218040

109/1 หมู่ 7 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย

อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13180

นานายา

19/257  ม.4 ต.อุทัย

อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210

นานายา 2

70 หมู่ 3 ต.วังจุฬา

อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170

นานายา 4

126/40 ต.คลองจิก

อ.บางปะอิน อยุธยา 13160

นานายา 3

19/53  ม. 2 ต.คลองสวนพลู

อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยา 13000

บางปะหันเภสัช

6/2 หมู่ 5 ต.ขวัญเมือง

อ.บางปะหัน จ.อยุธยา 13200

ประสิทธิ์โอสถ 035-271050

105 หมู่ 7 ต.ลำไทร

อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170

ปลาทอง

88/13 หมู่ 4 ต.คานหาม

อ.อุทัย จ.อยุธยา 13210

ฟาสิโน

51/236-237 ถ.โรจนะ ต.ธนู

อ.อุทัย จ.อยุธยา 13000

ขายยาฟาร์มาแกรนด์

51/331-333 หมู่ 1 ถ.โรจนะ ต.ธนู

อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ฟาร์มาซี

310/52  หมู่ 2 ต.สามเรือน

อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

หมอยาบางบาล

100/2 ต.สะพานไทย

อ.บางบาล จ.อยุธยา 13250

บ้านแพนเภสัช 2

93/50 หมู่ 11 ต.บางนมโค

อ.เสนา จ.อยุธยา

รวมยาเภสัช 035-251158

ง.10/16-17 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หอรัตนไชย

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000

ไลลาเทรดดิ้ง 081-9249524

51/168-169ม.1 ต.ธนู

อ.อุทัย จ.อยุธยา 13160

เภสัชกรวีรยา 087-1118685

224/2 ต.ลำตาเสา

อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170

ศาลายา 1

140/6 หมู่ 5 ต.บ้านสร้าง

อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13170

ศาลายา 2

224/1 หมู่ 7 ต.ลำตาเสา

อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170

สีรุ้งเภสัช 035-361029

92/13 หมู่ 7 ติดกับนวนคร ต.เชียงรากน้อย

อ.บางปะอิน อยุธยา 13160

สงวนฟาร์มาซี 035-361014

99/4 หมู่ 7 ต.เชียงรากน้อย

อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

สหรัตนเภสัช (คุณสาลินี เปล่งรัศมี)

59/17 หมู่ 4 ต.บางพระครู

อ.นครหลวง จ.อยุธยา 13260

สุพร บุญสวัสดิ์

ง.12/35 ซอย ธ.ก.ส. เจ้าพรหม ถ.นเรศวร

อ.เมือง จ.อยุธยา 13000

ห้องยาเภสัช (ประตูน้ำพระอินทร์)

137/13 ม. 7 ตลาดประตูน้ำพระอินทร์ ต.เชียงรากน้อย

อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

อู่ทองเภสัช 035-251373

ฐ 14 ข้าง ธ.กรุงไทย ถ.อู่ทอง ตลาดหัวรอ

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000

เอพีฟาร์มาซี (ห้างอัมพร)

ง.10/1 ถ.นเรศวร ต.หอรัตนไชย

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000

โฆษณา
เขียนใน 1. Leave a Comment »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: