ร้านค้าจังหวัดปทุมธานี

กมลพร 081-4972217

1/496 พฤกษา 12 คลอง 3 ในหมู่บ้าน ต.ธัญบุรี

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กล่องยา 02-9639115

70/6 ถ.ติวานนท์   หมู่ที่  5 ต.บ้านใหม่

อ.เมือง ปทุมธานี

แกรนด์ฟาร์มาซี

ห้อง E009 ถ.พหลโยธิน(ตรงข้าม ม.กรุงเทพฯ)

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
กิต-อนันต์ ฟาร์ม่า
086-5605522

52/086-1 เมืองเอก ม.7 ต.หลักหก

อ.เมือง ปทุมธานี

ขจรศักดิ์  มินิมาร์ท

59/49 หมู่19 ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง ปทุมธานี

คลังยาเภสัช 02-9029043

91/93 ม.8 อยู่ในตลาดบางขันธ์ ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

คลองสองเภสัช 081-3471933

301ม.5 หมู่บ้านฟ้าครามนคร ต.คูคต

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

คลินิคยา (ตรงข้ามหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์) 086-3644340

31/47 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คลองสองฟาร์มาซี 081-8155820

28/4 หมู่ที่ 5 ต.คูคต

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

เจริญสุขเภสัช 081-1609178

73/3  ม.7 ต.ลาดสวาย

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ชุมชนคลังยา

51/201 ห้องเลขที่ 109 ซ.งามฉวี ถ.พหลโยธิน ม.3

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เชนเธียร์(ประเทศไทย)จำกัด 087-4066458

35/59  หมู่3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ชัยมงคลคลินิกเวชกรรม

58/75-76 หมู่ที่ 13 แขวงคลองหนึ่ง

เขตคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ฑัณทิการเภสัช (ม.รังสิตซิตี้)

250/39 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บางพูน

อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ดีเจริญเภสัช (ซอยหมู่บ้านไวท์เฮ้าส์) 02-9024641

69/31 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ดรักทูเดย์(ใกล้ม.รังสิต) 02-9979599

193/4 ในซอยเมืองเอก ถ.วิภาวดีรังสิต หลักหก

เมือง ปทุมธานี

ยาดิวดิว 02-8340324

40/1433  ม.4  หมู่บ้านพฤกษา B ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เตียเจริญ

266/34-35 ถ.ประชาธิปัตย์

ธัญบุรี ปทุมธานี

ต้นยา 089-6676787

8/5หมู่6 ลาดสวาย

ลำลูกกา ปทุมธานี

ทรัพย์รุ่งเรือง 085-4426157

48/8 ซ.วัดลาดสนุ่น ต.คูคต

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ทัณฑิกาเภสัช (ตลาดประทานพร) 02-9014373

13/15 ถ.พหลโยธิน ตรงข้ามโรงงานกษาปณ์

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ธนาเภสัช 081-3089989

32/163  ม.9 ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

ธัญญะเภสัช 081-4073515

141/22 ม.2 ตลาดธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

ธนวัฒน์เภสัช

31 ซ.รังสิต-ปทุมธานี25 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

นวเภสัช 02-5293023

58/33 หมู่ 19 หมู่บ้านตลาดไทยธานี ถ.พหลโยธิน

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นพวุฒิเภสัช 29014128

12/175 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นวนครการแพทย์ จำกัด 02-5294533-41

98 หมู่13 ถ.พหลโยธิน กม.46 ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

หนึ่งหมอยา 02-9006642

149/13 หมู่ 9 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

นิยมเภสัช 081-8616336

28/26 ม.4 ถ.ลำลูกกา-คลองสี่ ต.ลาดสวาย

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

บ้านยารังสิต 02-9581225

8512/896 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี ปทุมธานี

บ้านยาเอื้ออาทร 081-8895055

298 ซ.รังสิต-นครนายก 24 ถ.เลียบคลองรังสิต

อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

บัวหลวงเภสัช 086-9927476

66/68  หมู่ 5 ม.บ้านตระกาลกูล ถ.ลำลูกกา-คลองเจ็ด

อ.ลำลูกา ปทุมธานี 12150

บุบผาเภสัช (ซอยวัดประยูร) 89-786-6124

54/2 ซ.พหลโยธิน  83  ถ.พหลโยธิน หมู่ 13 คูคต

ลำลูกกา ปทุมธานี

เพื่อนยา (หมู่บ้านภัสสร 1)

41/1 คลอง 3 ต.ธัญบุรี

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พีดรัก (ตลาดนาเจริญ) 863229498

23/7 หมู่ 6 ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

พรรณเวช 02-5640395#110

52/195-3 ม.บ้านเมืองเอก หมู่ที่ 7 ต.หลักหก

อ.เมือง ปทุมธานี 12000

เฟรชมาร์ท 086-1241919

300/30-31 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12130

แฟมิลี่ดรัก(ตลาดไท)

32/461 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120

เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 29972222

52/347 ถ.พหลโยธิน หมู่7 แขวงหลักหก

เขตเมือง ปทุมธานี

เมดิกโฮม สาขา 1 086-9702487

31/1614  หมู่บ้านพฤกษา 12  ม.2 ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง ปทุมธานี

เมืองเอกเภสัช (ปากทางเข้าเมืองเอก) 02-5363573

300/5-7 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน

ลำลูกกา ปทุมธานี

มงคลเภสัช 02-9911254

92/11 ม.3 หมู่บ้านเปียร์นนท์ ต.คูคต

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

หมอยา 7 081-9375945

1  ซ.รังสิต-ปทุมธานี 21 ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

เม็ดยาเภสัช(นิคมอุตสาหกรรมนวนคร) 02-9095288

73/187  หมู่19 ม.ไทยธานี ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เอส.เค.ฟาร์มาซูติคอล (ยาหวานเดิม) 02-5293194-5

53/91หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ยาดีพลัส(ซ.2/3 ม.รัตนโกสินทร์ 200 ปี) 02-8979498

5 หมู่ 2 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์

อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ยาเภสัชกร (ตลาดส้ม สี่มุมเมือง) 083-1116343

355/240 หน้าพรหม ถ.พหลโยธิน ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ยาฟ้าใส 081-7773186

131/1  ม.10 (หน้าหมู่บ้านกฤติยา) ต.บางคูวัด

อ.เมือง ปทุมธานี 12000

รังสิตเภสัช (ปากซอยเมืองเอก) 02-5363448

300/32-33 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ระฆังเภสัช

264/36 ตลาดรังสิต ถ.รังสิต-ปทุม

อ.ธัญบุรี จ.ุมธานี

ยาภัสสร 085-1843537

40/454 ถ.เลียบคลองสาม หมู่ที่ 4 ต.คลองสาม

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เรือนยา (ตลาดสี่มุมเมือง) 02-9974054

355/1123(ห้อง 104 ) ถ.พหลโยธิน ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

เรือนยา(ลาดสวาย) 02-9660018

4/310 หมู่7 ต.ลาดสวาย

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ระเบียบเภสัช (นิคมนวนคร) 02-5293679

73/37 หมู่บ้านไทยธานี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เรือนยาเภสัช 02-966-0018

4/310  ปากซอยลำลูกกา 47 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ราชมงคลฟาร์มาซี 02-5776177

40/96 หมู่ 1 แขวงคลองหก

เขตคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ฤทธิกรเภสัช 02-5816162

22 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก

อ.เมือง จ.ปทุมธานี

เวิลดรักส์ 089-695825

62/2แกรนโมเดิร์นคอนโด ห้องร้านค้าเลขที่อี010

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วี.เอ.เอ็น.ดิสเพนซารี จำกัด 02-5805994

10 หมู่ 12 ต.บึงคำพร้อย

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วรินทร์เภสัช (คลองหลวง) 02-5955397

37/1416 หมู่บ้านพฤกษา 13 หมู่4 ถ.เลียบคลองสาม

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วิลล่าเภสัช 02-5696504

53/697 ถ.พหลโยธิน หมู่ 13 แขวงคลองหนึ่ง

เขตคลองหลวง จ.ปทุมธานี

ศิริเวช 02-5315029k.อ้อ

265/51-52 ตลาดรังสิตใกล้ธ.ออมสินเก่า ถ.รังสิต-ปทุม

อ.ธัญบุรี ปทุมธานี

ศูนย์ยานวนคร(หมู่บ้านไทยธานี) 02-5293351

74/193 ถ.พหลโยธิน นวนคร

คลองหลวง ปทุมธานี

สะพานฟ้าเภสัช(อรรถวุฒิเภสัชเดิม 02-9929244

146 ถ.เลียบคลองรังสิต แขวงประชาธิปัตย์

เขตธัญบุรี จ.ปทุมธานี

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน(ม.รังสิต) 02-997-2222

52/347  ถ.พหลโยธิน  หมู่7 หลังหก

เมือง ปทุมธานี

ส่งเสริมเภสัช3 (หมอยยาชุมชน) 086-584 5684

58/110-111 ม.นครชัยมงคลวิลล่า ซ.2  ถ.พหลโยธิน

คลองหลวง ปทุมธานี

ส่งเสริมเภสัช(ตลาดสี่มุมเมือง) 02-5366901

355/47  ตลาดสี่มุมเมือง ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

สมโภสเภสัช

265/36 ข้างห้างขายเพชรทอง ทองดีเยาวราช

ปทุมธานี

ส.เภสัชกร(ซอยเมืองเอกโครงการ 1 หน้าม.รังสิต) 02-9979085

52/104 ถ.พหลโยธิน ประชาธิปัตย์

ธัญญบุรี ปทุมธานี

สมใจเภสัช 081-3495491

69/17 ม.11 ต.ลำลูกกา

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

สิริฟาร์มาซี (ซอยนครชัยมงคลวิลล่า) 02-9297191

58/170 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สมกมลฟาร์มาซี (ซอยบุญค้ม) 02-9012744

60/3 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ห้องยาแอนแน็กซ์ (ใกล้วัดประยูร) 02-9222890

600/460  หมู่14 ถ.พหลโยธิน 81 ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

ห้องยาแอนเน็กซ์2 (คลอง 1 ซอยสะพานแดง) 02-9928806

54/155 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์

ธัญบุรี ปทุมธานี

หมอยาบางขันธ์ 02-9028407

91/37-38  หมู่ 8   ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง ปทุมธานี

ห้องยาคลอง 1 (คุณ กบ) 086-1701038

ธัญบุรี คลอง 1 รังสิต -นครนายก

อ.ธัญบุรี ปทุมธานี

อเมดิเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาห้างโรบินสันศรีราชา)  038-771607

94 ห้อง จี86 ชั้นจีเอฟ ถ.พหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์

เขตธัญบุรี ปทุมธานี 12130


อิสระเภสัช(ซอยประทานพร รังสิต)
02-5169376

12/31 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ออมสินยา 083-7051559

42/39   ม.4  ม.พฤาษา 23 ซ.6 ถ.เลียบคลองสาม

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

เอ็น.พี.เภสัช 085-0559299

105/27 ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

อัญเวช (ตลาดไท) 02-9082860

32/945 ม.9 ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

เอ็น แอล เภสัช 086-3348020

40/1364 หมู่ 4 ซอยหมู่บ้านพฤกษา B ถ.เลียบคลองสาม

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เอสเคฟาร์มาซูติคอล

53/91 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหลวง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อรุณเภสัช 2 02-5812993

25 ถ.พิทักษ์สันติ ต.บางปรอก

อ.เมือง จ.ปทุมธานี

อารีย์โอสถ 080-699-5722

137 ถ.รังสิต-ปทุมธานี ประชาธิปัตย์

ธัญบุรี ปทุมธานี 12130

โฮมเมดดิซีน (คลองสอง ซอยลำลูกกา 11/1) 02-5876471

30/37 หมู่ 5 ถ.เสมาฟ้าคราม ต.คูคต

อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

เภสัชกร(คลองหลวง) 02-9091225

58/704 หมู่ 13  ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ยาคลองหนึ่ง 02-9029458

91/4 หมู่ที่ 8 ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

20 ถ.รังสิต-นครนายก คลอง 5 ต.รังสิต

อ.ธัญญบุรี ปทุมธานี 12130

ฟ้าครามเภสัช 086-5680112

40/8 หมู่ 5 ซ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต

อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

โฆษณา
เขียนใน 1. Leave a Comment »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: