ร้านค้าจังหวัดนครราชสีมา

ชุมชุนเภสัช

42 ม.11  ถ.ชุมพวง-ทางพาด ชุมพวง

ชุมพวง นครราชสีมา 30270

โกร่งยา

482/12  ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

กล่องยา

7/1-2 ตลาดปู่ทรวง ถ.สุรนารี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เคหะเภสัช 044-299614

285/10 ถ.มิตรภาพ 15

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

คลังเภสัช 044-247100

690/2 ถ.ช้างเผือก

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

คลังยาเภสัชกร

139/6 ม.1 ถ.โชคชัยครบุรี ต.โชคชัย

อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190

คลังยา

183/3 ถ.มหาราช (หลังร.พ.มหาราช)

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เจริญเภสัช

200/1  ม.2 ในเมือง

พิมาย นครราชสีมา 30110

จันทร์เพ็ญเภสัช 044-244555

481/5 ถ.ช้างเผือก

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ชุติมาเภสัช 044-441471

288 หมู่ 2 ถ.สืบศิริ

อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

ชุมชนเภสัช

42 ม.11  ถ.ชุมพวง-ทางพาด ชุมพวง

ชุมพวง นครราชสีมา 30270

ชำนาญ ไทยด้วง

291 ม.3 ชุมชนบ้านโนนโพธิ์ (หน้าวัดช่องอู่) ต.จอหอ

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 31310

ณิชาเภสัช 044-265353

1425 หมู่ 1 ต.หัวทะเล

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ดรักสโตร์มินิมาร์ท (สาขา 1)

80 ถ.โพธิ์กลาง

อ.เมือง จ. นครราชสีมา 30000

ไทยแลนด์ฟาร์มาซี (ตรากระต่าย)

49 ถ.นิเวศรัตน์ บัวใหญ่

บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

ธีระฟาร์มาซี 044-243065

291/1 ถ.กำแหงสงคราม

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ธนกิจเภสัช 044-253282

38 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เนาวรัตน์เภสัช

402-405  หมู่4  ถ.บุรีราษฎร์ บ้านใหม่

ครบุรี นครราชสีมา 30250

บ้านเภสัชกร 044-254337

551/139 ถ.มิตรภาพ (ตลาดย่าโม)

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ดรักสโตร์โคราช จำกัด 044-257811

499/8-9 ถ.จอมพล

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

บ้านยาดี 081-6001323

เลขที่ 544-546 ตรงข้ามสำนักชลประทาน ถ.สืบศิริ

อ.เมือง นครราชสีมา 30000

บูรพาเภสัช

207/2 ถ.นครราชสีมา-ชุมพวง ต.ชุมพวง

อ.ชุมพวง นครราชสีมา 30270

บี เอ็ม เภสัช

129/5-7  ม.7 ต.ประทาย

อ.ประทาย นครราชสีมา 30180

เภสัชกรหน่อย 044-211449

93 ถ.มิตรภาพ ซอย 15 การเคหะ

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ภินันท์ยา 044-274926

112 ถ.พิบูลละเอียด ตรงข้าม รร.อนุบาลบวร

อ.เมือง นครราชสีมา 30000

ขายยาตราหมีบิน 044-267159

354 ถ.จอมพล

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

หมอยา 044-205218

5 ถ.อุดมเดช ซอย 6 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ยาเภสัชกร 044-298242

571/2 หมู่ 4 ต.จักรราช

อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30000

หยูกยา 081-8763861

304 หมู่ 7 ต.ขามทะเลสอ

อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

ยาฟาร์มาทรี 044-342357

877 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ราชดำเนินฟาร์มาซี 044-230086

77 ถ.โพธิ์กลาง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

เวชกิจโอสถ 044-242336

213-21 สี่แยกสวนหมาก ถ.จอมพล

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

วัฒนาเภสัช 044-213077

1327 ถ.มุขมนตรี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

วิทยาฟาร์มาซี

82-84 ถ.เทศบาล 19

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

วัชรินทร์ฟาร์มาซี

180 ถ.รถไฟ 1 บัวใหญ่

บัวใหญ่ นครราชสีมา 30120

ศิวกรเภสัช

3073/11 ถ.ศืบศิริ 47 ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ขายยาสยามฟาร์มาซี 044-243490

163 ถ.โพธิ์กลาง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

สุขใจฟาร์มาคอน

885/3 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

หยูกยา(ตรงข้าม ร.ส.พ.)

588  ถ.สุรนารี ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

หยูกยา

304 หมู่7 ต.ขามทะเลสอ

อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

ห้องยา (เอี่ยมวัฒนา) 044-311633

5,7 ถ.เทศบาล

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

อมรเภสัช 044-241695

300 ถ.สุรนารี อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

อ้อมเภสัช

183 ถ.มุขมนตรี

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

อังสนันท์เภสัช 044-256075

273/2  ตลาดเทศบาล5  ถ.กำแหงสงคราม

อ.เมือง นครราชสีมา 30000

อมรินทร์เภสัช

เลขที่ 122 ถ.ชุมพล ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

อุทัยเภสัช

44 หมู่ 2 ต.ด่านขุนทด

อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

โฆษณา
เขียนใน 1. Leave a Comment »

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: